SM2100  Batteribackup / strömförsörjning

Kraftfullt och robust skåp som har plats för batterier från 7Ah upp till 100 Ah. Lämplig för drift av alla typer av anläggningar där det behövs lång backuptid som rökluckor, brandlarm, larm, och passagesystem. SM2100 är en primärswitchad, högeffektiv och strömsnål strömförsörjning med lång livslängd. Kan levereras skyddad kapsling - upp till IP54.

Utförande: Aggregatet är utfört i vit plåtkapsling med nätindikering på fronten. Kan enkelt förses med larmkort för olika typer av fellarm. Är vid leverans försedd med nätavbrottslarm. Tydlig larmpresentation, med röda lysdioder, på front och summalarmrelä för vidaresändning. Nät, last och batteri skyddas av 2-poliga säkringar.

TILLVAL:   SM205  larmkort för likriktarfel, laddningsfel, batterifel och jordfel.
                  SM925  säkringskort med 5st 2-pol säkringsgrupper
                  SM926  säkringskort med 5st 1-pol säkringsgrupper  - polyfuse - självåterställande
                  DC05     24-12V 5A DC/DC omvandlare som snäppes fast på DIN-skena.
Nummer                    Typ                           Utsp, ström, max batteri                          HxBxD mm
5247170                    Utgått - ersäts av 5247172
5247171                      Utgått - ersäts av 5247172
5247172                     SM2100                    12V     20A     45Ah                                   400x400x210
.
5247175                     Utgått - ersäts av 5247177
5247176                     Utgått - ersäts av 5247180
5247177                      SM2100                    24V      10A     45Ah                                  400x400x210
5247178                      Utgått - ersäts av 5247180
5247179                      SM2100                    24V      20A     45Ah                                  400x400x210
5247180                      SM2100                    24V      20A    100Ah                                600x400x260
5247181                      Utgått - ersäts av 5247182
5247182                     SM2100                    48V       10A    33Ah                                  600x400x260