SM2100  Batteribackup / strömförsörjning

Kraftfullt och robust skåp som har plats för batterier från 7Ah upp till 100 Ah. Lämplig för drift av alla typer av anläggningar där det behövs lång backuptid som rökluckor, brandlarm, larm, och passagesystem. SM2100 är en primärswitchad, högeffektiv och strömsnål strömförsörjning med lång livslängd. Kan levereras skyddad kapsling - upp till IP54.

Utförande: Aggregatet är utfört i vit plåtkapsling med nätindikering på fronten. Kan enkelt förses med larmkort för olika typer av fellarm. Är vid leverans försedd med nätavbrottslarm. Tydlig larmpresentation, med röda lysdioder, på front och summalarmrelä för vidaresändning. Nät, last och batteri skyddas av 2-poliga säkringar.

TILLVAL
SM205 larmkort för likriktarfel, laddningsfel, batterifel och jordfel.
SM925 säkringskort med 5st 2-pol säkringsgrupper
SM926 säkringskort med 5st 1-pol säkringsgrupper  - polyfuse - självåterställande
DC05 24-12V 5A DC/DC omvandlare som snäppes fast på DIN-skena.
Art no Type                     Output VDC Current A Battery HxWxD mm Data sheet Swe Data sheet Eng
52 471 71  SM2100/12-10 12 10 Max 2x45Ah 400x400x210
52 471 77 SM2100/24-10 24 10 Max 2x45Ah 400x400x210
52 471 79 SM2100/24-20 24 20 Max 2x45Ah 400x400x210
52 471 80 SM2100/24-20 24 20 Max 2x100Ah 600x400x210
52 471 83 SM2100/48-10 48 10 Max 4x33Ah 600x400x210
Accessories
52 569 92 SAB-2100 Sabotagekontakt
52 570 53 SM205A Larmkort batt.kretsfel, laddspänningsfel, låg batt, nätavbr.
52 570 55 SM205L Larmkort Jordfel, batt.kretsfel, laddspänningsfel, låg batt, nätavbr.
52 470 42 SM215 Larmkort med instrument inkl SM205L
52 572 23 SPM900-L Säkringskort 5gr. 1-POL  7-30VDC
52 475 61 SPM905-L Säkringskort 8gr. 1-POL Autofuse 7-30VDC
52 573 72 SPM903-L Säkringskort med prioritetsfunktion
52 570 65 SM925 Säkringskort 5gr. 2-POL 7-30V
52 470 48 SM920 Säkringskort 10gr. 2-POL 7-30V
52 573 71 SPM902-L DC/DC omvandlare Max 60V In/ 9-28V 2A Ut
52 579 90 SPM904-L DC/DC OMV 24V till 12V 5A
52 579 91 SPM906-L DC/DC OMV 24V till 12V 8A