SM925 säkringskort för inmontering

Fil saknas
Säkringskort avsedda att fästas i strömförsörjningsaggregatet. Passar i SM40, SM3100, SM2100 SM3000 och monteringspanel och boxar. 
​​​​​​​Varje säkringsgrupp har separat LED-indikering av utspänningen. Utlöst säkring indikeras med att lysdioden för gruppen slocknar och ett summalarmsrelä aktiveras. Ger ett mycket kompakt och säkert montage.

SPM900 - Site Protection Module är ett säkringskort med 5st grupper och utökade säkerhetsfunktioner för att säkerställa driften på säkerhetsanläggningar.
SPM901 - SPM901 är ett säkringskort som erbjuder två dubbelt (+ och -) avsäkrade grupper med larmutgång samt även jordfelsdetektering med egen larmutgång. 
SPM903 - Avsäkrings- och prioritetsstyrningskort som kan användas för att bortkoppla oprioriterade laster eller som ett avsäkrat utgångskort. SPM903 har tre helt individuella kanaler.​​​​​​​

SM925 har 5 st 2-poliga grupper som är försedda med 2AT säkringar. Kan vid behov bytas till max 6,3 AT säkringar, dock får det totala strömuttag på kortet ej överstiga 10A.

​​​​​​​SM913  19" monteringsram med 9st modulplatser för kort ur SPM900 serien eller SM910/950.
Kan förses med larmkontakt SAB40 och skyddslock i plexiglas SM912.  
Nummer           Typ              Beskrivning
5257065            SM925        Säkringskort 12-24VDC 5x 2-pol grupper
5257066            SM926        Säkringskort 12-24VDC 5x 1-pol grupper
52 572 23           SPM900-L           Säkringskort 5GR 1-POL  7-30VDC - L MONTAGE
52 572 24          SPM900-DIN       Säkringskort 5GR 1-POL  7-30VDC - DIN SKENEMONTAGE
52 573 70           SPM901-L Säkringsmodul, 2-poligt med jordfelsövervakning      
52 573 72           SPM903-L Säkrings och prioritets kort. 3-kanaler
52 575 14             SM913  Mont ram 19" - SVART                                                           135x480x60