Brandlarm

Vad händer på företaget när strömmen går? Eller ännu värre. om det börjar brinna?
På den här sidan hittar du produkter som säkerställer att din brandlarmsutrustning skall fungerar och de livsviktiga funktionerna och utrustningen som måste vara igång för att rädda liv, skall fortsättar att fungera även om olyckan är framme.
Helt enkelt produkter du kan lita på.

Batteribackup EN54-4 - Här presenterar vi en serie med batteribackupper som är designade speciellt för brandlarmssystem, med hög säkerhet och kvalitet och som är försedda med de larm som krävs för denna typen av säkerhetsanläggningar. De är mycket enkla att jobba med och har gott om plats för extraurustning som tex larmdonskort SM950.
Finns även modeller med display för att tydligt visa statusen på aggregatet och som kan utrustas med kommunikationskort.
RLS är styrcentraler för rökluckestyrning rökluckor som har 24V magneter och levereras med eller utan strömvörsörjning.
Branddörrstyrningen är en liten brandlarmcentral för automatisk manövrering av branddörrar.
ULS är en manövercentral för sektionering av utrymningslarm.
​​​​​​​SM950 är ett väl beprövat larmdonskort med 5st övervakade utgångar för alla typer av larmdon.
OR-skåp  finns dokumentskåp både för brandlarmsdokument och för inbrottslarmsdokuent. Finns i olika färger och format.
Klicka in på önskad produkt och läs vidare.
Manöverskåp  Serie skåp för