Mjukvaror

Vid uppgradering av programvara till 2.0 så observera att på att Gari med firmware 1.9 eller tidigare inte kan kommunicera med Namida 2.0. Men det går att uppdatera Gari till 2.0 eller senare från Namida 2.0.
OBS!! Ingen omstart av likriktaren skall göras utan programvaran hoppar in under drift.

Under uppgraderingen så fungerar GARI som vanligt men RS485 utgången kan lägga sig i sänd-läge under tiden uppgraderingen pågår. Detta blockerar kommunikation slingan (RS485).
För att undvika att hela slingan sänks, dra bort kontakten för RS485 (anslutning 38-39) tills uppgraderingen är slutförd.
Detta är åtgärdat på Gari från och med tillverkningsdatum  MFD24-14 - 2024-04-01 och på dessa behöver inte kommunikationsslingan kopplas ifrån.