Nödljusaggregat

UPS4100 är ett reservkraftsaggregat för drift av nödljusarmaturer och som lämnar 100% spänning vid nöddrift, i minst 1 timma.
Armatur med glödlampor, LED, lysrör eller kompaktlysrör kan fritt blandas i samma installation. 
Veckotest på 5 minuter och årlig test på i timma.
Aggregatet består av en primärswitchad laddningslikriktare på 24V DC, en växelriktare och inbyggda batterier.  UPS4100 arbetar som en off-line UPS så vid nätdrift är växelriktaren obelastad och endast batterierna underhållsladdas. Detta är mycket energisparande och ger en verkningsgrad på ca 98%.
     Snabbfakta
  • Ssinus vid nät och batteridrift
  • 150-2000w
  • 10-12 års batterier
  • Kraftfullt ups-relä och mjukstart - bra för led och stora induktiva laster
  • Batteriövervakning med test var 15 minut
  • 6 - 12 utgångar, beroende på modell, ställbara för hänvisning och nödbelysning
  • Ingång för start från brandlarm eller fasövervakning.

UPS41 - reservkraftsaggregat för drift av nödljusarmaturer från 50W till 150W.
UPS41 är en Off-line UPS med trapetsformad spänning vid batteridrift och sinus vid nätdrift. Perfekt för drift av mindre och mellenstora nödljusarmaturer. Har en utgång med konstant spänning och en som startar vid nätspänningsavbrott eller nödingång.
Väggmontage för fast installation.​​​​​​​
Batteribackup
Art nr Typ In/ut VAC Antal utg Effekt W Batteri HxBxD mm Datablad Sve Datablad Eng
52 575 25 UPS41-300 50W/1h 230/230 2 300 7Ah 210x310x80
53 575 26 UPS41-300 100W/1h 230/230 2 300 14Ah 300x360x110
54 575 27 UPS41-300 150W/1h 230/230 2 300 20Ah 300x360x110
11 150 UPS4100/1/12 Sin 230/230 6 150 2x 12Ah 400x400x210
11 151 UPS4100/2/24 Sin 230/230 6 400 2x 24Ah 400x400x210
11 152 UPS4100/3/45 Sin 230/230 6 600 2x 45Ah 600x400x250
11 153 UPS4100/4/65 Sin 230/230 12 1000 2x 65Ah 850x650x295
11 155 UPS4100/6/100 Sin 230/230 12 1500 2x 100Ah 850x650x295
11 156 UPS4100/7/120 Sin 230/230 12 2000 2x 120Ah 850x650x295