SM205- SM102/103 Larmkort

Larmkort för SM3000, SM2100, SM40, SM3100.
SM205 – Larmkort avsedda att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregat SM3000 och SM2100. Larm för batterikretsfel, laddspänningsfel, lågbatterispänning och jordfel.
Larmkort, med en mycket strömsnål och effektiv mikroprocessor, avsedd att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregatet. Utlösta larm indikeras individuellt på fronten och ett summalarmrelä med potentialfria växlings-kontakter för vidaresändning av larm. Utgång för dator som hyperterminal för att få ut en larmlogg. I2C buss för kommunikation med larmcentral. Laddningsspänningsövervakning och batteriöver-vakning görs kontinuerligt vid nätdrift. Låg batterispänningsmätning görs endast vid batteridrift och jordfelsmätning utförs kontinuerligt.

SM102/103 - Larmkort avsedda att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregat SM40 och SM3100. 
Övervakar laddningsspänningen och batterikretsen samt lågbatterispänningslarm vid batteridrift. Larmkortet ställer automatiskt in sig på 12V och 24V.
Lysdiod för  aktiverat larm tänds/blinkar och larmreläet aktiveras. Larm för laddnings- och batterispänning återställs när det försvinneroch larm för batterikretsfel måste återställas.
​​​​​​​Larm indikeras på fronten och larmrelä för vidaresändning 
SM205 Larmkort1SM205 Larmkort1
SM205 Larmkort
SM205 Larmkort
Larmkort
Art nr Typ Beskrivning Kompabilitet Datablad Sve Datablad Eng
52 570 53 SM205A Batterikretsfel, laddspänningsfel och lågbatterispänning SM2100,3000
52 570 55 SM205L Som SM205A med jordfelslarm SM2100,3000
52 569 93 SM102 Laddspänningslarm, låg batterispänning,batteriövervakning SM40,3100
52 579 94 SM103 Som SM102 med 30 min nätlarmsfördröjning SM40,3100
IQ modul SMC50