ULS - Styrcentral för utrymningslarm

ULS 2-12
Styrenheter för utrymningslarm där man vill kunna styra sektionsvis på ett enkelt och tydligt sätt.
​​​​​​​Finns från 2till 12 sektioner med omkopplare och indikering för varje sektion.
Vredfunktionerna är kopplade till plint och har som standard normalt öppen funktion (NO). Kan även fås i normalt sluten kontakt
Frontluckan har ett plexiglasfönster framför vreden och är försedd med brandkårslås.
Styrskåp
Art nr Typ                     Beskrivning HxBxD Datablad Sve Datablad Eng
63 033 30 ULS-2 Styrskåp 2 sekt Utr.larm m NO kont 200x135x60
63 033 31 ULS-3 Styrskåp 3 sekt Utr.larm m NO kont 310x360x90
63 033 32 ULS-6 Styrskåp 6 sekt Utr.larm m NO kont 310x360x90
63 033 33 ULS-9 Styrskåp 9 sekt Utr.larm m NO kont 465x360x111
63 033 34 ULS-12 Styrskåp 12 sekt Utr.larm m NO kont 465x360x111
63 010 09 RLU-3 Utökningssats 3 sekt.
117 69 Rökgasfläktstyr. Styrskåp 1 vred med NO kont 200x135x60
Tillbehör
Art nr Typ                     Beskrivning Datablad Sve Datablad Eng
63 034 30 Brandkårsnyckel Brandkårsnyckel till brandkårslås enl. SS 3654
99 00 83 Vredmodul Vredmodul till RLS100 kapsling med NO kontakt
99 00 84 Vredmodul Vredmodul till RLS100 kapsling med NC kontakt
99 00 85 LED modul LED modul till RLS100 vredmodul