Distributionscentral för 19" rack

Distributionscentral för 19” montage och användning i tex svagströms- och manöveranläggningar, ställverk m.m.

Panelen kan förses med 1-poliga alt 2-poliga automatsäkringar.

Antal säkringar, med eller utan larmkontakt, väljs enligt önskemål.

Mycket enkel inkoppling av externt kablage i centralen undersida alt baksida.
Nummer              Typ                                                                                                 HxBxD mm
 2291399                  SDC                     Distrutionscentral                                       135x480x60
21 416 02             PLSM-C2/2             Dvärgbrytare 2AT 2-pol                              80X35X75
21 416 04             PLSM-C4/2             Dvärgbrytare 4AT 2-pol                              80X35X75
21 416 06             PLSM-C6/2             Dvärgbrytare 6AT 2-pol                              80X35X75
21 416 07             PLSM-C10/2           Dvärgbrytare 10AT 2-pol                           80X35X75
21 416 08             PLSM-C13/2           Dvärgbrytare 13AT 2-pol                           80X35X75
21 416 09             PLSM-C16/2           Dvärgbrytare 16AT 2-pol                           80X35X75
21 416 10             PLSM-C0/2             Dvärgbrytare 20AT 2-pol                           80X35X75
21 416 11             PLSM-C25/2           Dvärgbrytare 25AT 2-pol                           80X35X75
21 416 12             PLSM-C32/2           Dvärgbrytare 32AT 2-pol                           80X35X75
21 416 13             PLSM-C40/2           Dvärgbrytare 40AT 2-pol                           80X35X75
21 416 14             LSM-C50/2             Dvärgbrytare 50AT 2-pol                            80X35X75
21 416 15             PLSM-C63/2           Dvärgbrytare 63AT 2-pol                           80X35X75
21 418 28             NHK                         Larmkontakt för dvärgbrytare                 80X35X9
                                                               Kopplingsskena 2-pol 8 moduler             210mm
                              WDU2,5N                Larmplint 2-pol för larmkontakt              4538×10
2281714                                                Täcklock-