Distributionscentral för 19" rack

Distributionscentral för 19” montage och användning i tex svagströms- och manöveranläggningar, ställverk m.m.

Panelen kan förses med 1-poliga alt 2-poliga automatsäkringar.

Antal säkringar, med eller utan larmkontakt, väljs enligt önskemål.

Mycket enkel inkoppling av externt kablage i centralen undersida alt baksida.
Distributionscentral
Art nr Typ Beskrivning Datablad Sve Datablad Eng
2291399 SDC Distrutionscentral 19" montage
52 470 48 SM920 Säkringkort 10-grupp 12-24VDC 2-pol
Dvärgbrytare
Art nr Typ                     Beskrivning Datablad Sve Datablad Eng
21 416 02 C2/2 Dvärgbrytare 2AT 2-pol
21 416 04 C4/2 Dvärgbrytare 4AT 2-pol
21 416 06 C6/2 Dvärgbrytare 6AT 2-pol
21 416 07 C10/2 Dvärgbrytare 10AT 2-pol
21 416 08 C13/2 Dvärgbrytare 13AT 2-pol
21 416 09 C16/2 Dvärgbrytare 6AT 2-pol
21 416 10 C20/2 Dvärgbrytare 20AT 2-pol
21 416 11 C25/2 Dvärgbrytare 25AT 2-pol
21 416 12 C32/2 Dvärgbrytare 32AT 2-pol
21 416 13 C40/2 Dvärgbrytare 40AT 2-pol
21 416 14 C50/2 Dvärgbrytare 50AT 2-pol
21 416 15 C63/2 Dvärgbrytare 63AT 2-pol
21 418 28 NHK Larmkontakt för dvärgbrytare