Om oss

Vi vill driva utvecklingen och hitta lösningar som förmedlar en känsla av kvalitet och tillförlitlighet för både installatör och användare. Erbjuda ett brett sortiment, av driftsäkra och hållbara produkter, som tillgodoser kunders hela behov, samtidigt ge en personlig service och med god tillgänglighet.

Vår stora erfarenhet av reservkraftsystem – snart 40 år i branschen – och vårt breda sortiment gör Swansons Telemekanik AB till en av branschens starkaste aktörer.
​​​​​​​
1986 började Swansons Telemekanik AB med att specialtillverkning kraftiga DC/DC omvandlare för mobila telefonsystem.
Sedan dess har vi utökat sortimentet med batteribackuper samt andra strömförsörjningsprodukter och även fortsatt att tillverka kundanpassade strömförsörjningar. Detta har blivit ett starkt komplement till vårt breda standard strömförsörjningsprogram.
1996 blev vi delägare i EMC Väst där vi kontinuerligt har möjlighet att göra EMC-mätningar. Det är också ett forum för utbyte av erfarenheter och nya ideer.
1997 flyttade vi till mycket ändamålsenliga lokaler på Hålstensvägen i Älvängen där vi hade goda möjligheter att utveckla verksamheten.
2006 startades ett stort arbete inom företaget med att säkerställa kvaliteten och minska miljöbelastningen. Detta resulterade i att på hösten 2008 var företaget certifierat för både i ISO9000 och ISO14001.
För att ytterligare stärka vår position har vi startat ett företagsutvecklingsprojekt, med namn Expedition Framåt, där alla delar i företaget förstärks.
2017 gick startskottet för Swansons 2.0 vilket innebar en stor satsning på ny teknik, ny grafiskpofil och ny hemsida. Stora ansr´trängningr gjordes på att stärka varumärket Swanson.
Detta gjorde att och omsättningen ökade kraftigt och antalet anställda ökade markant.

2020  hade vi totalt vuxit ur våra lokaler på Hålstensvägen 4 och letade för fullt efter nya mer anpassade lokaler.
Första oktober 2022 flyttade vi in i nyproducerade och designade lokaler som helt och hållet uppfyllde våra högt ställda önskemål med stora lager och produktionsutrymmen. Adressen är Osbackevägen 5 i Nol.

Kontakt


Swansons Telemekanik AB
Osbackevägen 5
449 44 NOL

0303-74 63 20
info@swtm.se