Om oss

Vi vill driva utvecklingen och hitta lösningar som förmedlar en känsla av kvalitet och tillförlitlighet för både installatör och användare. Erbjuda ett brett sortiment, av driftsäkra och hållbara produkter, som tillgodoser kunders hela behov, samtidigt ge en personlig service och med god tillgänglighet.

1986 började Swansons Telemekanik AB med att specialtillverkning kraftiga DC/DC omvandlare för mobila system.


Sedan dess har vi fortsatt att tillverka kundanpassade strömförsörjningar. Detta har blivit ett starkt komplement till vårt breda standard strömförsörjningsprogram.

Sedan 1996 har vi varit delägare i EMC Väst där vi kontinuerligt har möjlighet att göra EMC-mätningar. Det är också ett forum för utbyte av erfarenheter och nya ideer.
Sedan 1997 finns vi i mycket ändamålsenliga lokaler på Hålstensvägen i Älvängen där vi har goda möjligheter att utveckla verksamheten.

2006 startades ett stort arbete inom företaget med att säkerställa kvaliteten och minska miljöbelastningen. Detta resulterade i att på hösten 2008 var företaget certifierat för både i ISO9000 och ISO14001.

Vår stora erfarenhet av reservkraftsystem – snart 40 år i branschen – och vårt breda sortiment gör Swansons Telemekanik AB till en av branschens starkaste aktörer.
För att ytterligare stärka vår position har vi startat ett företagsutvecklingsprojekt, med namn Expedition Framåt, där alla delar i företaget förstärks och då speciellt teknikområdet och omsättningen ökade kraftigt och antalet anställda ökade med.

2020  hade vi totalt vuxit ur våra lokaler på Hålstensvägen 4 och letade för fullt efter nya mer anpassade lokaler.
Första oktober 2022 flyttade vi in i nyproducerade och designade lokaler som helt och hållet uppfyllde våra högt ställda önskemål med stora lager och produktionsutrymmen. Adressen är Osbackevägen 5 i Nol.

Kontakt


Swansons Telemekanik AB
Osbackevägen 5
449 44 NOL

0303-74 63 20
info@swtm.se