SMC3000 - 19” STRÖMFÖRSÖRJNING SMART-CHARGE

Fil saknas
Fil saknas
Fil saknas
SMC3000 är en rack laddningslikriktare försedd med Smart-Charge funktion. Avsedd för avbrottsfri DC-matning av 24VDC system, där höga krav ställs på laddningsfunktion och övervakning, som inbrottslarm, passagesystem och inom industri. 
Kan förses med 2st modulkort från SPM900 serien för att få utökade funktioner
​​​​​​​
UNIKA FUNKTIONER
Justerbar utspänning -  anpassas efter last utan att påverka batteriladdningen.
SmartCharge – Unik 3-stegs laddning
  • STEG 1   Bulk laddning för snabb återladdning till 80%
  • STEG 2   Boost laddning för effektiv fullladdning till 100%
  • STEG 3   Vila, laddningen stängs ner, batterierna åldras inte i förtid
Pulsbelastning av batterierna. Ett noggrant verktyg för kontroll av batteriernas kondition.
  • Visar att batterierna håller utlovad kapacitet
  • Meddelar när batterierna behöver bytas.
  • Visar beräknad batteridriftstid i minuter
  • Dashboard för tydlig presentation av prestanda
Aggregatet har 4st utgångar och 4st ingångar som konfigureras för olika funktioner samt kommunikationskanaler för interaktion med centralutrustning. ( Open collector)
Konfiguration och kontroll kan även göras via PC-mjukvara som ansluter över USB.
Relä Interface G/SMC för kommunikation när relä behövs.
​​​​​​​
TILLVAL:   SM205     larmkort för likriktarfel, laddningsfel, batterifel och jordfel.
                 SPM900   säkringskort med 5st 1-pol säkringsgrupper med larm och indikering
    BATTERIHYLLOR  matchande batterihyllor till så blir det en snyggt och säkert montage

Nummer         Typ              Spänning         Kapacitet                  LxBxH mm

   5257510         SMC3000-24/6       24V 6A              Max 2 x 12V 100Ah          132x 480 x 200
   5257511          SMC3000-24/15     24V 15A             Max 2 x 12V 250Ah          132x 480 x 200
   5257512         SMC3000-24/25     24V 25A            Max 2 x 12V 250Ah          132x 480 x 320
   5257513          Relä Interface G/SMC
   5257223         SPM900-L         Säkringskort 5GR 1-POL  7-30VDC - L MONTAGE
    5257370        SPM901-L Säkringsmodul, 2-poligt med jordfelsövervakning      
    5257371         SPM902-L DC/DC omvandlare 24-60V in 9-28V 2A ut
    5257372        SPM903-L Säkrings och prioritets kort. 3-kanaler