EN54-4 Certifierad strömförsörjning brandlarm

REDBOX - BATTERIBACKUP  EN54-4, EN12101-10
En serie batteribackuper för brandlarmssystem 24V 2-10A med batterier från 7Ah till 65Ah i snygga och lättarbetade väggskåp i röd färg. Låg egenförbrukning, två övervakade  utgångar
och har larm för nätfel, med 30 minuters fördröjning, och batterifel. Plats finns för SM950 i de modellerna som är för 20Ah batterier och större. 
​​​​​​​
REDBOX LCD - BATTERIBACKUP EN54-4, EN12101-10
En serie batteribackuper för brandlarmssystem 24V 5-10A 20-45Ah med display som övervakar driftsparametrarna: Nät, utspänning, temperatur och batteriresistans, batterispänning på ett tydligt sätt. Kan kompletteras med ett ehternet interface INTE-C EN54-4. PowerSecurity-mjukvaran möjliggör fjärrövervakning av olika parametrar genom kontinuerlig övervakning av aktuella status i batteribackupen. Möjliggör även läsning av händelseloggen och diagram över strömmar och spänningar och utför fjärrbatteritest.

ABF562 Strömförsörjningsaggregat anpassad för drift av brandlarmsutrustning.  BF562 är primärswitchade och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning. Har plats för max 2x 18Ah batterier och SM950 larmdonstyrningskort och I/O moduler.

ESi – ZRV - AES  STRÖMFÖRSÖRJNING  EN54-4, EN12101-10
Batteribackuper med senaste primärswitchtekniken som är högeffektiv och strömsnål och har mycket stabil utspänning. Egenförbrukningen är mycket låg på alla aggregat.
Har två utgångar som har övervakning och alla nödvändiga larm.

AESi 24-3   Väggskåp 24V 3A utfört i självventilerad plåtkapsling med snygg design och enkel     inkoppling. Batteriplats max 14Ah. Externt 38Ah. Som option kan aggregatet förses med fördröjning av nätfel med 30 minuer - LF30.

AES 24-16   Väggskåp 24V 16A utfört i självventilerad plåtkapsling med gott om plats för extrakort mm. Batteriplats 24-100Ah.
AES 24-6/8/12F3U Rackaggregat 3HE, 24V 6-12A utfört i självventilerad plåtkapsling, för batterier 24-225Ah.
​​​​​​​
Nummer              Typ                      Utsp och ström                                                             HxBxD mm
5257499                EN54C-2A7         24V 2A max 9AH                                                 305x330x82
5257500                EN54C-2A17       24V 2A max 20AH                                              402x385x82
5257501                EN54C-5A17        24V 5A max 20AH                                              402x385x82
5257502                EN54C-10A40     24V 10A max 45AH                                            407x420x178
5257503                EN54C-10A65     24V 10A max 65AH                                             648x410x180
5257600               EN54C-5A DISPL  24V5A Max 2x 20Ah DISPL                                402x385x82
5257601                EN54C-10A DISPL 24V 10A Max 2x 65Ah DISPL                             407x420x178
5257606               INTE-C EN54-4      ETHERNET INTERFACE 
5240095               AESi 24-3 C24     24V 3A max 2x14Ah                                             248x322x126
5250005               BF562-1               24V 1A max 18AH                                                 404x404x110
5250006               BF562-5              24V 5A max 18AH                                                404x404x110
5250013                AES24-6F3U       24V 6A F3U 19″                                                    132x480x399
5250014                AES24-8F3U       24V 8A F3U 19″                                                     132x480x399
5250015                AES24-12F3U      24V 12A F3U                                                         132x480x399
5250016S              SON24-6RK         24V 6A MS 40 2U  MAX 40A batt 24-110Ah       88x480x399
99 00 20               LF30  Nätlarmfördröjning f. din-skena                                             40x110x30    
99 00 21                LF30-BF  Nätlarmfördröjning f. BF362-5                                           40x110x25
99 01 37                 LF31   Nätlarmfördröjning f. AESi                                                        40x60x20