Rökluckestyrning RLS, ULS-utrymningslarm och larmdonstyrning SM950

En serie riktigt snygga styrskåp, med brandkårslås, för manövrering av rökluckor med manuell omkopplare och elektronik för automatisk styrning från brandlarmcentral eller liknande. Vi anpassar styrskåp för Era behov med de antal utgångar och funktioner som Ni önskar. Kontakta oss för prisförslag.

RLS 500 styraggregat för 1-6 luckor med inbyggt strömförsörjning och batterier. 

RLS 40 styraggregat för 1 grupp luckor med inbyggt strömförsörjning och batterier. Manövreras med   brandkårsnyckel. Mycket kompakt och slagtålig – perfekt att sitta som styrenhet i trappuppgång.

RLS 600 styraggregat för 1-12 luckor och är avsett för yttre nätaggregat och har samma funktioner som RLS500. 
RLS 100 tom kapsling med montage plåt med 21mm hål för vriddon eller liknande.

ULS 2-12 
Styrenheter för utrymningslarm där man vill kunna styra sektionsvis på ett enkelt och tydligt sätt.Finns från 2till 12 sektioner med omkopplare och indikering för varje sektion.  

SM 950 Larmdonskort med 5 utgångar för montage i 19″ kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling PCM150. Låg strömförbrukning – endast 30 mA per kort. Ingångarna är inviduella och kan programmeras med DIP-switchar till att styras av ingång 1.
​​​​​​​Kan monteras i batteribackup BF562 med DIN-skene sats 5257221 eller AESi med 5257222.

SM 955 – pulskort - på ingång 1 så får man pulserande signal på utgångarna. Kan programmeras med DIP-switcahar så fler utgångar följer ingång 1. Tex kan utgång 1-3 programmeras till pulserande och så kan 4-5 vara fasta. 
Nummer       Typ             Utsp och ström                               Utgångar        Batteri           HxBxD mm
6301010        RLS40         24v 0,5A                                         1utgång        2×0,8Ah      115x200x60
6301000        RLS500-1   24V 0,5A                                        1 utgång       2×0,8Ah     160x220x80
6310002        RLS100-1   Tomt skåp med mont. plåt                                                     160x220x80
6301003        RLS500-3   24V 3A                                            3 utgångar    2x14Ah     465x360x111
6301004        RLS500-6   24V 5A                                            6 utgångar    2x14Ah   480x360x140
6301001         RLS600-1                                                            1 utgång                         160x220x80
6301005        RLS600-3                                                           3 utgångar                      310x360x90
6301006        RLS600-6                                                           6 utgångar                     310x360x90
6301007        RLS600-9                                                           9 utgångar                     465x360x111
6301008        RLS600-12                                                          12 utgångar                    465x360x111
5247057        SM950 Larmdonskort 5×2-pol 2A grupper   5 utgångar                         110x90x50
5247058        PCM150 Väggkapsling utan gruppsäkringskort                                      180x130x80
5247059        SM950 Pulskort för SM950 ger 0,8/0,8 signal                                         40x40x20
5257221          DIN-fäste grönt med DIN-skena 80mm för SM950 i BF362                             
5257222        Montagsats SM950 för AESI