SM205- SM102 Larmkort

Larmkort för SM3000, SM2100, SM40, SM3100.
Fil saknas
Fil saknas
SM205 – Larmkort avsedda att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregat SM3000 och SM2100. Larm för batterikretsfel, laddspänningsfel, lågbatterispänning och jordfel.
Larmkort, med en mycket strömsnål och effektiv mikroprocessor, avsedd att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregatet. Utlösta larm indikeras individuellt på fronten och ett summalarmrelä med potentialfria växlings-kontakter för vidaresändning av larm. Utgång för dator som hyperterminal för att få ut en larmlogg. I2C buss för kommunikation med larmcentral. Laddningsspänningsövervakning och batteriöver-vakning görs kontinuerligt vid nätdrift. Låg batterispänningsmätning görs endast vid batteridrift och jordfelsmätning utförs kontinuerligt.

SM102 – Larmkort avsedda att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregat SM40 och SM3100. 
Övervakar laddningsspänningen och batterikretsen samt lågbatterispänningslarm vid batteridrift. Larmkortet ställer automatiskt in sig på 12V och 24V.
Lysdiod för  aktiverat larm tänds/blinkar och larmreläet aktiveras. Larm för laddnings- och batterispänning återställs när det försvinneroch larm för batterikretsfel måste återställas.
​​​​​​​Larm indikeras på fronten och larmrelä för vidaresändning 
Nummer   Typ             Batt
5257053    SM205A     Larmkort batterikretsfel, laddspänningsfel och lågbatterispänning.
5257055    SM205L     Larmkort batterikretsfel, laddspänningsfel, lågbatterispänning, jordfel.
5256991     SM101    Larmkort – Låg batterispänning
5256993    SM102    Larmkort – Laddspänningslarm – Låg batterispänning – Batteriövervakning
                    SM103    Larmkort – lika SM102 men med fördröjt nätfelslarm på 30 minuter