affar1affar1
affar
affar

Affärsidé

Swansons Telemekanik AB´s affärsidé
Never out of power” sammanfattar vår affärsidé: Att utveckla, producera och sälja utrustning för avbrottsfri strömförsörjning som garanterar driften av våra kunders säkerhetsanläggningar vid strömavbrott. 

Vi vill driva utvecklingen och hitta lösningar som förmedlar en känsla av kvalitet och tillförlitlighet för både installatör och användare.
Erbjuda ett brett sortiment, av driftsäkra och hållbara produkter, som tillgodoser kunders hela behov, samtidigt ge en personlig service och med god tillgänglighet.
 
Vi erbjuder marknaden installation och service inom tele, data och säkerhet.