SM925-926-SPM900

Säkringskort avsedda att fästas på DIN-skena i strömförsörjningsaggregatet. Passar i SM40, SM3100, SM2100 och SM3000. 
​​​​​​​Varje säkringsgrupp har separat LED-indikering av utspänningen. Utlöst säkring indikeras med att lysdioden för gruppen slocknar och ett summalarmsrelä aktiveras. Ger ett mycket kompakt och säkert montage.

SM925 har 5 st 2-poliga grupper som är försedda med 2AT säkringar. Kan vid behov bytas till max 6,3 AT säkringar, dock får det totala strömuttag på kortet ej överstiga 10A.

SM926 har 5 st 1-poliga grupper som är försedda med Polyfuse säkringar på 2A som återställer sig automatiskt.

SPM90x-serien Modulkort som passar på Linjators L-modulsystem som finns hos Swansons.

SPM900 - Site Protection Module är ett säkringskort med 5st grupper och utökade säkerhetsfunktioner för att säkerställa driften på säkerhetsanläggningar.
SPM901 - SPM901 är ett säkringskort som erbjuder två dubbelt (+ och -) avsäkrade grupper med larmutgång samt även jordfelsdetektering med egen larmutgång. 
SPM903 - Avsäkrings- och prioritetsstyrningskort som kan användas för att bortkoppla oprioriterade laster eller som ett avsäkrat utgångskort. SPM903 har tre helt individuella kanaler.
Nummer           Typ              Beskrivning
5257065            SM925        Säkringskort 12-24VDC 5x 2-pol grupper
5257066            SM926        Säkringskort 12-24VDC 5x 1-pol grupper
                            SPM900-L           Säkringskort 5GR 1-POL  7-30VDC - L MONTAGE
                            SPM900-DIN       Säkringskort 5GR 1-POL  7-30VDC - DIN SKENEMONTAGE
                            SPM901-L Säkringsmodul, 2-poligt med jordfelsövervakning      
                            SPM903-L Säkrings och prioritets kort. 3-kanaler