SMC3000 - en avancerad strömförsörjning 19"

SMC3000 är en av våra mest avencerade laddningslikriktare för rackmontage som passar perfekt avbrottsfri DC-matning av 24VDC system, där höga krav ställs på laddningsfunktion och övervakning, som inbrottslarm, passagesystem och inom industri. 
Försedd med SmartCharge  som ger många unika funktioner 
  • Justerbar utspänning -  anpassas efter last utan att påverka batteriladdningen.
  • SmartCharge – Unik 3-stegs laddning
  • Pulsbelastning av batterierna. Ett noggrant verktyg för kontroll av batteriernas kondition
  • Dashboard för konfigurering och  tydlig överblick av systemet 
  • Namida
För att konfigurera driftsparametrar för Gari används mjukvaran Namida.
Denna mjukvara kan köras direkt på alla senare Windowsversioner och kräver ingen installation.
Kan förses med 2st modulkort från SPM900 serien för att få utökade funktioner LÄSMER

SM3000 är en innovativ och lättarbetad strömförsörjning för högsäkerhetsanläggningar.
Monteras i 19″ stativ med korta fästjärn och kan kompletteras med batterier som placeras på hylla. Väldigt enkel inkoppling med färdigt batterikablage och snygg design.
Finns i många olika versioner 12V, 24V och 48V med 5-60A utström som är försedda med hög effektivt och strömsnålt kraftaggregat som är primärswitchat. Är vid leverans försedd med nätavbrottslarm, utspänningslarm och säkringslarm och har tydlig larmpresentation på fronten. Larmrelä för A-, B- och C-larm för vidarekoppling av larm. Kan enkelt förses med larmkort för ytterliggare larm.
TILLVAL:   SM205     larmkort för likriktarfel, laddningsfel, batterifel och jordfel.                  
                 SPM900   säkringskort med 5st 1-pol säkringsgrupper med larm och indikering
    BATTERIHYLLOR  matchande batterihyllor till så blir det en snyggt och säkert montage

SM3000SA - speciellt anpassad för utrymningslarm.
Dimensionerad för att klara de höga strömstötar som talat utrymningslarm kräver. Utgångarna är övervakade  och larmkortet larmar för likriktarfel, laddningsfel och batterifel.  Väldigt enkel inkoppling och snygg design som passar ihop med de flesta fabrikat av förstärkarutrustningar.
Finns i åtta olika versioner 24V och 48V med 5-30A utström och har en inbyggd säkringscentral med fem stycken 1-poliga MCB – er för distribution till utgångsplintarna och en 2-polig MCB för batteri. För att få högsta säkerhet är aggregatet utrustat med larmkort SM205A.
Läs mer på produktbladet
Nummer       Typ              Utsp och ström                                          HxBxD mm
5247086        Utgått - ersätts av 5247087
5247087        SM3000      12V 20A 19″                                               132x480x200
5247088       Utgått
5247090       Utgått - ersätts av 5247091
5247091        SM3000      24V 10A 19″                                               132x480x200
5247092        SM3000      24V 20A 19″                                               132x480x200
5247093        SM3000      24V 40A 19″                                               132x480x200
5247097         Utgått - ersätts av 5247098
5247098        SM3000      48V 10A 19″                                                132x480x200
5247099         Utgått 
5257223         SPM900-L         Säkringskort 5GR 1-POL  7-30VDC - L MONTAGE
                       SM3000SA  Se produktblad
5257053        SM205A      Larmkort batt.kretsfel, laddspänningsfel, låg batt, nätavbr.
5247042        SM215        Larm batt.kretsfel, jordfel,låg-hög bat. Nätavbr, Volt/Ampere instr