SM205 Larmkort

Larmkort för SM2000, SM2100, SM3000.
Fil saknas
SM205 – larmkort för batterikretsfel, laddspänningsfel, lågbatterispänning och jordfel.
 
Larmkort, med en mycket strömsnål och effektiv mikroprocessor, avsedd att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregatet. Utlösta larm indikeras individuellt på fronten och ett summalarmrelä med potentialfria växlings-kontakter för vidaresändning av larm. Utgång för dator som hyperterminal för att få ut en larmlogg. I2C buss för kommunikation med larmcentral. Laddningsspänningsövervakning och batteriöver-vakning görs kontinuerligt vid nätdrift. Låg batterispänningsmätning görs endast vid batteridrift och jordfelsmätning utförs kontinuerligt.
Nummer   Typ             Batt
5257053    SM205A     Larmkort batterikretsfel, laddspänningsfel och lågbatterispänning.
5257055    SM205L     Larmkort batterikretsfel, laddspänningsfel, lågbatterispänning, jordfel.