SM2000

Fil saknas
Fil saknas
Fil saknas
Fil saknas
Strömförsörjningsaggregat med små dimensioner och enkel inkoppling. Lämplig för drift av alla typer av svag-strömsanläggningar som elektronikutrustningar, telecom, larm, styr,
och passagesystem.
SM2000 är primärwitchad och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning.

Utförande: Aggregatet är utfört i kiselgrå plåtkapsling med nätindikering på fronten. Kan enkelt förses med larmkort för olika typer av fellarm. Är vid leverans försedd med nätavbrottslarm. Tydlig larmpresentation, med röda lysdioder, på front och summalarmrelä för vidaresändning. Nät, last och batteri skyddas av 2-poliga säkringar.

Nät, last och batteri skyddas av 2-poliga säkringar. Aggregaten kan även förses med avsäkringskort och DC/DC omvandlare som snäppes fast på DIN-skena.
Nummer              Typ               Utsp och ström                                                               HxBxD mm
5247002               SM2000      12V 5A                                                                         320x320x150
5247004               SM2000      12V 10A                                                                        320x320x150
5247006               SM2000      12V 20A                                                                       320x320x150
5247008               SM2000       12V 40A                                                                       400x400x210
5247012               SM2000       24V 5A                                                                         320x320x150
5247014               SM2000       24V 10A                                                                        320x320x150
5247016               SM2000       24V 20A                                                                       320x320x150
5247018               SM2000       24V 30A                                                                      400x400x250
5247020              SM2000       24V 60A                                                                      600x400x250
5247071               SM2000       48V 5A                                                                         320x320x150
5247072               SM2000       48V 10A                                                                       320x320x150
5247019               SM2000       24V 40A                                                                      600x400x250
                               SM2000      48V 40A                                                                     600x400x250
5247074               SM2000       48V 20A                                                                     400x400x210
5257055               SM205L      LARMKORT Lågbatterispänning, likriktarfel, batterikretsfel, jordfel-
5257053               SM205A       LARMKORT Lågbatterispänning, likriktarfel, batterikretsfel-
5257061                DC5              DC/DC converter 24V/12V 5A fuse 4x2AT-
5257063               SM924         Avsäkringskort 4x2pol fuse 2AT med larm 12-24V