PLINTBOX        

KOPPLINGSBOX FÖR LENELKORT OCH PLINTAR

C-10

19Kapsling för max 10 st. LNL/NGP - kort. Korten skjuts in på kortskenor med låsning.
Kabelgenomförning på baksidan och fäste för att avlasta kablarna finns på skenans framkant.
Är försedd med sabotagebrytare och jordning av front som gör luckan till en avlastningshylla. Kan kompletteras med färdig kablage med plint.
Kan även förses med väggfäste.

KAP-DC

Kopplingsbox anpassad för LENEL´s LNL/NGP kort samt 3st plintplatser där man kan placera DC/DC omvandlare, BUS-kort eller kopplingsplintar. Kapslingen är utfört i vit plåtkapsling och avsett för väggmontage. Är försedd med 9st genomförningar uppifrån, kabelkanaler och med sabotagebrytare.


Nummer              Typ               Utsp och ström                                                               HxBxD mm
5013117                C-10Rackmodul för 10st LNL-kort 19”  6HE                                     264x480x200
5013110                KAP-DC12010Plintbox LENEL-kort                                                   230X365X45  
55013111               SM9260SS  Plint slits/slits                                                               120X38X15
5013112                SM9260SP   Plint slits/plint                                                             120X38X15
5013113                SM9260PP   Plint plint/plint                                                             120X38X15
5013115                SM9270PS   Bussplint plint/slits                                                      120X38X15
5013116                SM9270PP   Bussplint plint/plint                                                      120X38X15
                             SM926220 pol plint                                                                           120X24X15
99 02 04              SM9271PS  Bussplint med larmrelä slits/plint                                 120X38X15
5247071               Utgått - ersätts av RC likriktare
12011                       DC1 DC/DC omv  24-12V 0,8A                                                           110x50x20
12017                     DC2,5 DC/DC omv  24-12V 2,5A                                                         110x50x20