SM102 Larmkort

SM102 LarmkortSM102 Larmkort
SM102 Larmkort
SM102 Larmkort
Mikroprocessorstyrt larmkort avsedda att fästas på hållare i strömförsörjningsaggregat SM40 och SM3100. Utlösta larm indikeras på fronten och summalarmrelä med potentialfria växlingskontakter för vidaresändning.
SM102
– Övervakar laddningsspänningen och batterikretsen samt lågbatterispänningslarm vid batteridrift. Larmkortet ställer automatiskt in sig på 12V och 24V.
Lysdiod för  aktiverat larm tänds/blinkar och larmreläet aktiveras. Larm för laddnings- och batterispänning återställs när det försvinneroch larm för batterikretsfel måste återställas . 

Nummer   Typ         Beskrivning
5256990   SM101    Larmkort låg batterispänning
5256993   SM102    Larmkort – Laddspänningslarm – Låg batterispänning – Batteriövervakning
                    SM103    Larmkort – lika SM102 men med fördröjt nätfelslarm på 30 minuter