SPM900 - Serien

SPM900- Serien - Ökar säkerheten och effektiviserar din installation
SPM90x-modulkort är formfaktorbaserade på Linjators L-moduler som ger ett mycket enkelt och snyggt montage
Modulerna passar i ett flertal olika kapslingssystem så som det utbud som finns hos bl.a. Swansons, TLab West, VMC och Linjator.
Alla moduler har sin specifika funktion men kan även kombineras för att uppnå fler funktioner 

SPM900 är ett säkringskort med enkelpolig (+) avsäkring som höjer säkerheten i systemet.
Kortet har 5 grupper med bladsäkringar och en gemensam larmutgång för säkringsfel. Indikerar hel säkring med grön LED och utlöst säkring med röd LED. Ger ett utökat skydd för överspänningar, åska och andra transienter.

SPM901 är ett säkringskort som erbjuder två dubbelt (+ och -) avsäkrade grupper , bladsäkringar, med larmutgång samt även jordfelsdetektering med egen larmutgång. Har även skydd mot överspänningar, åska och andra transienter.

SPM902 är en högeffektiv DC/DC omvandlare som reglerar ned inkommande spänning med stort inspänningsområde. Den kan användas i såväl 24V anläggningar för att erhålla en stabil 12VDC eller i PoE system och där omvandla 48VDC till 12 eller 24VDC.

SPM903  Spara kraften till systemets viktigaste delar. Styrkort som styrs från ex. inbrottslarm. Avsäkrings- och prioritetsstyrningskort som kan användas för att bortkoppla oprioriterade laster eller som ett avsäkrat utgångskort. SPM903 har tre helt individuella kanaler.
Nummer   Typ         Beskrivning
52 572 23           SPM900-L           Säkringskort 5GR 1-POL  7-30VDC - L MONTAGE
52 572 24           SPM900-DIN       Säkringskort 5GR 1-POL  7-30VDC - DIN SKENEMONTAGE
52 573 70           SPM901-L Säkringsmodul, 2-poligt med jordfelsövervakning      
52 573 71             SPM902-L DC/DC omvandlare 24-60V in 9-28V 2A ut
52 573 72            SPM903-L Säkrings och prioritets kort. 3-kanaler