SSF1014 Godkända Batteribackuper GARI

Vid uppgradering av programvara till 2.0 så observera att på att Gari med firmware 1.9 eller tidigare inte kan kommunicera med Namida 2.0. Men det går att uppdatera Gari till 2.0 eller senare från Namida 2.0.
OBS!! Ingen  omstart av likriktaren skall göras utan programvaran hoppar in under drift.

Under uppgraderingen så  fungerar GARI som vanligt men RS485 utgången kan lägga sig i sänd-läge under tiden uppgraderingen pågår. Detta blockerar kommunikation slingan (RS485). 
För att undvika att hela slingan sänks, dra bort kontakten för RS485 (anslutning 38-39) tills uppgraderingen är slutförd.
SSF1014 Godkända Batteribackuper Klass 1-4
Gari G1/G2 är ett kraftaggregat för avbrottsfri DC-matning av 24VDC system, där höga krav ställs på laddningsfunktion och övervakning, som inbrottslarm och passagesystem.
Kan förses med 1st modulkort från SPM900 serien för att få utökade funktioner

GARI har flyttbara hängare som gör att skåpen kan monteras både i stativ och på vägg.
 ​​​​​​​
UNIKA FUNKTIONER
Justerbar utspänning -  anpassas efter last utan att påverka batteriladdningen.
SmartCharge – Unik 3-stegs laddning
  • STEG 1    Bulk laddning för snabb återladdning till 80%
  • STEG 2   Effektiv laddning till 100%  med höjd laddningsspänning
  • STEG 3   Vila, laddningen stängs ner, batterierna åldras inte i förtid
Pulsbelastning av batterierna. Ett noggrant verktyg för kontroll av batteriernas kondition.
  • Visar att batterierna håller utlovad kapacitet
  • Meddelar när batterierna behöver bytas.
  • Visar beräknad batteridriftstid i minuter
Dashboard för konfigurering och  tydlig överblick av systemet 
Aggregatet har 4st utgångar och 4st ingångar som kan konfigureras för olika funktioner samt kommunikationskanaler för interaktion med centralutrustning. Centralutrustningen som inte GARI  kan kommunisera med via RS485, gäller certifieringen även för kommunikation med "hårda larm". ( Open collector)
Använd relä Interface G/SMC för kommunikation när relä behövs.
Namida
För att konfigurera driftsparametrar för Gari används mjukvaran Namida.
Denna mjukvara kan köras direkt på alla senare Windowsversioner och kräver ingen installation.
Se manualen för detaljer
Senaste mjukvaran för Gari och Namida finns tillgänglig bland dokumenten överst på sidan.

SPM90x-serien Modulkort som passar på Linjators L-modulsystem som finns hos Swansons.

SPM900 - Site Protection Module är ett säkringskort med 5st grupper och utökade säkerhetsfunktioner för att säkerställa driften på säkerhetsanläggningar.
SPM901 - SPM901 är ett säkringskort som erbjuder två dubbelt (+ och -) avsäkrade grupper med larmutgång samt även jordfelsdetektering med egen larmutgång. 
SPM902 - DC/DC omvandlare som reglerar ned inkommande spänning med hög effektivitet. Den kan användas i såväl 24V anläggningar för att erhålla en stabil 12VDC eller i PoE system och där omvandla 48VDC till 12 eller 24VDC.
SPM903 - Avsäkrings- och prioritetsstyrningskort som kan användas för att bortkoppla oprioriterade laster eller som ett avsäkrat utgångskort. SPM903 har tre helt individuella kanaler.
Nummer                   Typ                  Utsp / Ström            Kapacitet            LxBxH mm
52 571 74                   G1                    24V 10A                   2 x 100Ah           600 x 405 x 287
52 571 75                   G2                   24V 5A                    2 x 45Ah             400 x 405 x 257
52 572 23    SPM900-L   SITE PROTECTION MODUL 5GR 1-POL  7-30VDC - L MONTAGE
52 572 24    SPM900-Din  SITE PROTECTION MODUL 5GR 1-POL  7-30VDC -  DIN MONTAGE
52 573 70     SPM901-L Säkringsmodul, 2-poligt med jordfelsövervakning
52 573 71      SPM902-L DC/DC omvandlare 24-60V in 9-28V ut
52 573 72     SPM903-L Säkrings-prioritets modul, 3-kanaler