MiljopolicyMiljopolicy
Miljopolicy
Miljöpolicy

Miljöpolicy

Swansons Telemekanik AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta gör vi genom att:

​Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet

I första hand samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition

Ta hand om vårt avfall på ett miljöriktigt sätt

I första hand köpa miljöanpassade produkter

Konstruera produkter med lång livslängd och låg energiförbrukning

Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss

Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av våra rutinbeskrivningar och målformuleringar
  Denna policy omvärderas årligen efter att ny miljöutredning görs.

  Under november 2008 blev Swansons Telemekanik AB miljö och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och
  ISO 9000. LÄNK TILL ISO9000-14000 CERT
  För dig som kund innebär det:
  • att Swansons Telemekanik AB levererar strömförsörjningsprodukter och batterier med erkänt hög kvalitet och med liten miljöpåverkan

   att avfall mm tas hand om på ett miljöriktigt sätt och att det finns avtal med återvinningsföretag somREPA och Stena Recycling för att säkerställa detta

   att arbetet kontinuerligt och ständigt förbättras