SM925-926-927

Säkringskort avsedda att fästas på DIN-skena i strömförsörjningsaggregatet.
Ger ett mycket kompakt och säkert montage.

SM925 har 5 st 2-poliga grupper som är försedda med 2AT säkringar. Kan vid behov bytas till max 6,3 AT säkringar, dock får det totala strömuttag på kortet ej överstiga 10A.

SM926 har 5 st 1-poliga grupper som är försedda med Polyfuse säkringar på 2A som återställer sig automatiskt.

Varje säkringsgrupp har separat LED-indikering av utspänningen. Utlöst säkring indikeras med att lysdioden för gruppen slocknar och ett summalarmsrelä aktiveras.
Nummer           Typ              Beskrivning
5257065            SM925        Säkringskort 12-24VDC 5x 2-pol grupper
5257066            SM926        Säkringskort 12-24VDC 5x 1-pol grupper